5.18.2011

පරිවර්තනය Transformation

වින්ඩෝස් වලින් උබුන්‍ටු වලට මාරු වුනා ඒවගේම සිංහලෙන් කඩ්ඩට පොඩි මාරුවක් දාන්න මියල මේ ලෑස්තිය. හැබැයි මේක සදාමාලික එකක් නම් නෙමෙයි.

මූලිකම හේතුව වුනේ ඊළඟට ලියන්න හිතන් ඉන්න පෝස්ට් දෙක තුන සිංහලෙන් ලියන්න තියෙන අමාරුව තමයි. මගේ වාග් මාලාව ඒ තරම් හොඳ නැහැ අනික තමයි සිංහලෙන් ලියුවොත් ඒක ඉකක් විතර රලු වෙන්න පුලුවන්. කොහොමෙන් කොහොමහරි මට අයෙත් මගේ මේ වැඩේට අත-හිත දුන්න හැමෝටම ස්තුති වෙන්න ඕනේ විශෙෂයෙන්ම නොදැනුවත්වම Smile

මේක පොඩි පරීක්ෂණයක් කියලත් කියන්න පුලුවන්. බලමුකො මොකද වෙන්නෙ කියලා අන්තිමේටම Open-mouthed smile

5.11.2011

Love and it's pace

Hey y'all,

Let me start the post with a quite unexpected news! Even though we were supposed to stat the first day of the last semester of our university life as undergraduates seems that all the academics has been canceled. This sure ain't a good news as it could have been one year back :D

I was talking few of my friends and kept receiving some surprising news or rather updates from all of them and most of them was quite shocking and gave me goosebumps as well. And yeah most of them was about relationships and it's quite astonishing and amazing what this little four letter word can do to people. And I thought of share something of value here today.

I sneaked a peak an youtube video on one of my friends facebook wall and the title seemed really interesting rather the word intriguing so I checked it out! Guys I gotta tell you it was an priceless feeling which I really can't explain :) The title was Strangers, Again. This is the video just have a look specially if you are person who's heartbroken and failed in a relationship and reflect :) You see so many familiar things!
I personally have a heap of things to share about the factor of pace of the love. But I rather not because some people might feel offended. So I'm gonna leave ir here! :)

Cheers and hope for another post on this matter soon :D